PROCÉS ELECTORAL RTB

 

 

Convocatòria Junta General Extraordinària de Clubs de la RTB (19/10/20)

Acta Junta General Extraordinària de Clubs de la RTB (20/10/20)

Reglament Electoral (aprovat 19/10/20)

Calendari Electoral (aprovat 19/10/20)

Proclamació de President (23/11/20)